Az ÁFA törvény 2024. januárjától hatályos változásai

 • Körmendi Tímea
 • 2024.04.16.
 • ÁFA

Jövő hét hétfőn lesz esedékes a havi és a negyedéves ÁFA bevallók március havi illetve első negyedéves általános forgalmi adó bevallása, ebből az alkalomból az eheti bejegyzésben az általános forgalmi adót érintő 2024-es változásokat tekintem át röviden.

Új ÁFA kulcs bevezetése, kedvezményesebb kulcs alá sorolt termékek és szolgáltatások

Az 5%-os a 18%-os és a 27%-os adókulcs mellett, egy új negyedik ÁFA kulcs került bevezetésre az év elejétől, a 0%-os ÁFA kulcs. Az ÁFA törvény a 3/B. számú melléklettel egészült ki, amely kizárólag a napilapokat, azaz a heti legalább négy alkalommal, nyomtatott formában megjelenő kiadványokat sorolja az új kedvezményes kulccsal adózó termékek közé.

2024. januárjától az 5%-os kulcs alá került az egyes műalkotásoknak az Európai Unión kívülről történő behozatala. Szintén az 5%-os kulccsal adózó termékek köre bővül a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekkel, valamint anyatej-helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekkel.

Bővült a tárgyi adómentes termékek és szolgáltatások köre is, így adómentes lesz a hatósági engedéllyel végzett sérült- vagy betegszállítás, a speciálisan e célra felszerelt közlekedési eszközökben, valamint a már korábban adómentes fogorvosi, fogtechnikai szolgáltatás mellett Európai Uniós jogharmonizáció okán adómentessé válik a fogászati protézis értékesítése is.

A legnagyobb népszerűséget kapó ÁFA kulcsokat érintő idei évi változás, hogy a 27%-os ÁFA kulccsal adózó körből a kedvezményes 18%-os ÁFA kulcs alá sorolja a törvény a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott, a 2106 és a 1806 vámtarifaszám alá tartozó desszert jellegű sajtkészítményeket (pl. túrórudi, krémtúró). Ezzel összefüggésben 2024. március 20-án tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2024/4. számú adózási kérdést, eszerint a módosítást az egységes adókezelés megteremtése indokolta. A központi adóhatóság tájékoztatója kiemeli, hogy az áruosztályozás minden esetben egyedileg, konkrét termékre vonatkozó érzékszervi jellemzők, a pontos összetétel és a gyártástechnológia leírás ismeretében végezhető el, fontos hogy nem a termék elnevezése, hanem az összetevők és az előállítás módja a mérvadó a besorolásnál. Mindez azt jelenti, hogy csak azután a túrórudi után lehet a 18%-os kulcsot felszámítani, amely megfelel a Magyar Élelmiszerkönyvben rögzített desszert jellegű sajtkészítmény fogalmának.

Elindul az eÁFA rendszer

Bevezetésre került az eÁFA rendszer idén január 1-től. A rendszert a NAV az áfa bevallások elektronikus összeállításának és benyújtásának támogatására hozta létre, lényege hogy az Online Számla Rendszerbe lejelentett adatok, az online pénztárgépek által beküldött adatok és a termékimporttal kapcsolatos adatok alapján készül egy bevallás tervezet, amelyet az adózó módosíthat és elfogadhat az erre szolgáló elektronikus felületen az eSZJA-hoz hasonlóan. Lényeges különbség, hogy az eÁFA rendszerben létrejövő bevallástervezet nem válik automatikusan bevallássá, azt mindenképpen szükséges az adózónak jóváhagynia.

Az adózói beavatkozás azért is fontos, mert a rendszer;

  • Wnem kezeli a közösségi beszerzéseket
  • Wnem kezeli az egyedi döntést igénylő eseteket – például a telefonhasználat 30%-a tételes levonási tilalom alatt van, de ha az adózó kiszámlázza a magánhasználatot, akkor a teljes összegre megnyílik a levonási jog
  • Wa pénzforgalmi elszámolást abszolút nem tudja kezelni, hiszen a kiegyenlítésekről nincs az adóhatóságnak információja, továbbá
  • Wa levonási jog érvényesítésének továbbra is feltétele a számla megléte, vagyis azt nem szűri a rendszer, ha hibás adatszolgáltatás történik egy adott adózóra

  A webes felület mellett lehetőség nyílik gép-gép kapcsolat (M2M) révén is teljesíteni a bevallási kötelezettséget. Ez esetben a vállalkozás könyveiben szereplő adatokból indulunk ki, és a NAV által meghatározott adatstruktúrában API-kapcsolaton keresztül tudjuk megküldeni az adatokat a központi adóhatóság részére. Ehhez mindenképpen szükséges az adókódok standardizálása, és az egyes ügyviteli szoftverek továbbfejlesztése. A gép-gép kapcsolat azonban képes a webes felület fenti hiányosságainak kiküszöbölésére, és az egyes egyedi adózói döntések kezelésére is.

  Az eÁFA rendszer elektronikus felülete az önellenőrzéseket csak 2024. július 1-től lesz képes kezelni, a felszámolás illetve végelszámolás alatt álló adózók bevallásait pedig csak 2025. január 1-től.

  Az eÁFA rendszer nagy előnye, hogy az ilyen formában benyújtott bevallások esetén az adózó mentesül a belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettség alól (ÁFA bevallás M lapjai), továbbá egy ellenőrzés során az adóellenőr külön ÁFA analitikát nem kérhet az adózótól, azt a nyilvántartásban szereplő adatok helyettesítik.

  Ingatlanhoz kapcsolódó fordított adózás

  2024. január 1-től ismét változik az ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, bontására, és rendeltetésének megváltoztatására irányuló szolgáltatásra vonatkozó fordított adózási szabály. Eddig és ezt követően is akkor tartozik az adott szolgáltatás a fordított adózás szabályai alá, ha az ingatlan létrehozatala, bővítése, bontása, egyéb átalakítására hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött. Erről a tényről a szolgáltatás igénybevevőjének kellett előzetesen és írásban nyilatkoznia a szolgáltatás nyújtója felé. Idén januártól ez a szabály kiegészül azzal, hogy amennyiben az engedély vagy bejelentés a szolgáltatásnyújtó által végzett tevékenységhez kapcsolódik, akkor a nyilatkozattételi kötelezettség is őt fogja terhelni.

  Online rendezvények teljesítési helye

  A koronavírus világjárvány hatására népszerűvé váltak az úgynevezett virtuális rendezvények. A klasszikus, fizikai megjelenéssel járó események esetében a teljesítés helye ÁFA szempontból a rendezvény fizikai helyszíne. 2024. január 1-ről jogharmonizációs céllal a 2006/112/EK tanácsi irányelvvel összhangban módosul a virtuális rendezvény esetében a teljesítési hely.

  A teljesítés helye adóalany résztvevő esetén az a hely lesz, ahol ő gazdasági céllal letelepedett, nem adóalany résztvevő esetén pedig az a hely, ami az ő letelepedési helye, lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye. Mindez azt jelenti, hogy a fizikai formában megvalósuló rendezvények esetében a teljesítés helye továbbra is a rendezvény fizikai helyszínén lesz, virtuális rendezvény vagy online részvétel esetén pedig a közösségi szolgáltatásnyújtás főszabálya lesz az irányadó, azaz a teljesítés helye a szolgáltatást igénybe vevő székhelye, telephelye lakóhelye, vagy tartózkodási helye lesz.

  DRS rendszer ÁFA-ra gyakorolt hatása

  2024. január 1. napján elindult Magyarországon a kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere, azaz a DRS rendszer (Deposit Return System). A DRS rendszer részletszabályait a 450/2023. (X.4.) kormányrendelet tartalmazza. Eszerint kötelezően visszaváltási díjas termék:

  • a tej és tejtartalmú italtermék kivételével
  • a műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, palack vagy doboz formájú, nem újrahasználható vagy újrahasználható csomagolású,
  • 1 decilitertől 3 literig terjedő űrtartalmú italtermék, amely
  • forgalma eléri a tárgyéven belül az ötezer darabot

  Azon italtermékeket, amely csomagolása megfelel az imént ismertetett paramétereknek, egyszer használatos csomagolás esetén 50 Ft visszaváltási díj terhel az értékesítéskor. Újrahasználható csomagolások esetén a visszaváltási díjat a gyártó határozza meg. Amennyiben a csomagolást a fogyasztó visszaviszi és a visszaváltó automatában visszaváltja, akkor a felszámított díjat visszakapja. A kormányrendelet szerint a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert forgalmazó üzleteknek kötelező lesz visszaváltó automata üzemeltetése, emellett az ezer főnél nagyobb lakosságszámú településeken is kötelező lesz legalább egy visszaváltási hely kialakítása.

  A DRS rendszer bevezetése az ÁFA törvény módosítását is igényelte, amely így egy teljesen új, a XVII/A. számú fejezettel egészült ki. Eszerint termékértékesítésének minősül a vissza nem váltott termék. Ez azt jelenti, hogy az értékesítéskor az 50 Ft visszaváltási díj nem képezi az ÁFA alapját, így azzal az évközi visszaváltáskor sem kell számolni, azonban a forgalmazónak a naptári év utolsó napján meg kell vizsgálni a vissza nem váltott termékekre jutó visszaváltási díjat, és azután az ÁFA-t be kell vallani és be kell fizetni. A törvény értelmében a vissza nem váltott termékekre jutó visszaváltási díjat úgy kell tekinteni, mint amely a fizetendő adó arányos összegét is tartalmazta, azaz felülről kell számítani a 27%-os ÁFA-t. Abban az esetben, ha az érintett forgalmazónál több visszaváltási díjas terméket váltanak vissza, mint amennyi értékesítésre került, az ÁFA alapja nulla lesz.

  Amennyiben kérdésed merült fel, keress bizalommal a konyveles@kontirtrend.hu e-mail címen, vagy a főoldal üzenetküldő menüpontján keresztül!

  Jelen bejegyzésben közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők adó-, jogi-, vagy egyéb tanácsadásnak. A bejegyzés alapján meghozott üzleti döntésekből eredő károkért, jogkövetkezményekért a Kontír Trend Kft. felelősséggel nem tartozik.