Minimálbér, garantált bérminimum 2024

2023. november 20-án a Magyar Közlöny 164. számában jelent meg az 508/2023. (XI. 20.) kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér, azaz a minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról. A Kormány rendelete nem csak korábban rögzítette a legkisebb munkabéreket a megszokottnál, de egy hónappal előrébb is hozta annak alkalmazását, amelyre még sosem volt példa ezelőtt.

Minimálbér

A kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint a minimálbér mértéke 2023. december 1-től:

 • Havibér alkalmazása esetén bruttó 266.800 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 177.422 Ft)
 • Hetibér alkalmazása esetén bruttó 61.340 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 40.791 Ft)
 • Napibér alkalmazása esetén bruttó 12.270 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 8.160 Ft)
 • Órabér alkalmazása esetén bruttó 1.534 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 1.020 Ft)

A minimálbér alakulása 2014-2024 (Ft)

Garantált bérminimum

A kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerint a garantált bérminimum mértéke 2023. január 1-től:

  • Havibér alkalmazása esetén bruttó 326.000 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 216.790 Ft)
  • Hetibér alkalmazása esetén bruttó 74.950 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 49.842 Ft)
  • Napibér alkalmazása esetén bruttó 14.990 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 9.968 Ft)
  • Órabér alkalmazása esetén bruttó 1.874 Ft (kedvezmények nélkül nettó: 1.246 Ft)

  A garantált bérminimum alakulása 2014-2024 (Ft)

  A minimálbér tehát 15%-al a garantált bérminimum pedig 10%-al emelkedett meg az előző évihez viszonyítva. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a fenti összegeket a munkaidő mértékével arányosan csökkentett összegben kell figyelembe venni.

  A Központi Statisztikai Hivatal 2024. január 12-én tette közzé a legfrissebb inflációs adatokat, mely szerint a 2023-as éves infláció mértéke 17,6%-os volt. A minimálbér 2022-ről 2023-ra 16%-al, a garantált bérminimum pedig 14%-al emelkedett, vagyis a munkavállalóknak a tavalyi évben reálbércsökkenést kellett elszenvedniük.

  SZJA kedvezmények

  A személyi jövedelemadóból érvényesíthető adókedvezmények közül a 25 év alatti fiatalok kedvezménye és a személyi kedvezmény a minimálbérhez igazodik, így 2024-ben ezek mértéke növekszik.

  A 25 év alatti fiatalok kedvezményének mértéke a megelőző év július havi KSH által közzétett bruttó átlagkereset és a jogosultsági hónapok szorzata. 2024-ben a kedvezmény havi összege 576.601 Ft, ez adóban kifejezve 86.490 Ft. Ha a jogosultság egész évben fennáll, akkor a fiatal által elérhető adóalap-kedvezmény összege 6.919.212 Ft, amely adóban 1.037.882 Ft-ot jelent. A 25 év alattiak kedvezménye így a tavalyi évhez képest 15,33%-al nő.

  A személyi kedvezmény mértéke a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege jogosultsági hónaponként. 2024-ben ez havi 88.900 Ft adóalap kedvezményt jelent, adóban kifejezve pedig 13.335 Ft-ot.

  Átalányadózó egyéni vállalkozókat érintő értékhatárok

  Az átalányadózás választásának bevételi értékhatárát, és az átalányadózást választók adómentes jövedelmének összegét is érinti a minimálbér emelkedése.

  Az átalányadózás választásának feltétele 40% és 80%-os költséghányad alkalmazása esetén, hogy az egyéni vállalkozó előző évi árbevétele és a tárgyévi várható árbevétele ne haladja meg az éves minimálbér tízszeresét. Ez az összeg 2024-ben a 32.016.000 Ft. 90%-os költséghányad alkalmazása esetén a bevételi határ az éves minimálbér ötvenszerese, azaz idén 160.080.000 Ft.

  A személyi jövedelemadóról szóló törvény 47. § (4a) bekezdése szerint adómentes az egyéni vállalkozó jövedelme az éves minimálbér felének mértékéig, azaz 2024-ben 1.600.800 Ft-ig;

  • l40%-os költséghányad alkalmazása esetén ez 2.668.000 Ft
  • l80%-os költséghányad alkalmazása esetén 8.004.000 Ft
  • l90%-os költséghányad alkalmazása esetén pedig 16.008.000 Ft árbevételt jelent.

  Egyszerűsített foglalkoztatás

  Az egyszerűsített foglalkoztatottak számára minimálisan kifizetendő és a maximálisan kifizethető bér is a minimálbérhez van rögzítve. A minimálisan kifizetendő bér szakképzettséget nem igénylő munkakörben a minimálbér 85%-a, szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum 87%-a. Ezen összegek 2024-ben az alábbiak szerint alakulnak

  • szakképzettséget nem igénylő munkakörben minimálisan kifizetendő 1.304 Ft/óra
  • szakképzettséget igénylő munkakörben minimálisan kifizetendő 1.630 Ft/óra

  Az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetett közteher mértékéig a maximálisan kifizethető munkabér mértéke a napi minimálbér kétszerese, mely idén 24.540 Ft. Természetesen ennél magasabb összeg is kifizethető, ebben az esetben azonban a munkáltatónak a 24.540 forint feletti rész után társasági adó, kisvállalati adó vagy vállalkozói személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. Ez a foglalkoztató vállalkozási formájának és az általa választott adózási módozatnak a függvénye.

  Az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjai után a foglalkoztató közteher fizetésre kötelezett. Ennek összege naptári naponként és foglalkoztatottanként;

  • mezőgazdasági-, és turisztikai idénymunka esetén a minimálbér 0,5%-a, 2024-ben 1.300 Ft
  • alkalmi munka esetén a minimálbér 1%-a, 2024-ben 2.700 Ft
  • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén a minimálbér 3%-a, 2024-ben 8.000 Ft

  Az egyszerűsített foglalkoztatott jövedelme adómentes a mentesített keretösszeg mértékéig, a felettes rész után pedig 15% mértékű SZJA terheli. A mentesített keretösszeg;

  • szakképzettséget nem igénylő munkakörben a napi minimálbér 130%-a, 2024-ben 15.964 Ft
  • szakképzettséget igénylő munkakörben a napi garantált bérminimum 130%-a, 2024-ben 19.490 Ft

  A minimálbér és a garantált bérminimum 2023. december 1-i hatályú emelése a december hónap vonatkozásában eltérő szabályokat eredményezett az egyszerűsített foglalkoztatásban a tavalyi év első 11 hónapjához képest. A mentesített keretösszeget az év első napján érvényes összeggel kellett számolni, tehát az maradt minimálbér esetén 13.871 Ft/nap, garantált bérminimum esetén pedig 17.719 Ft/fő nap. Emellett a napi közteher teljesítése mellett maximálisan kifizethető összegre is az év első napján érvényes minimálbér vonatkozott, amely így még decemberben is 21.340 Ft volt. A közteher kiszámításakor azonban már az új magasabb összeget kellett figyelembe venni, így a mezőgazdasági-, és turisztikai idénymunka esetén a napi közteher 1.200 Ft-ról 1.300 Ft-ra, alkalmi munka esetén a 2.300 Ft-ról 2.700 Ft-ra, filmipari statiszta alkalmi munkája esetén pedig 7.000 Ft-ról 8.000 Ft-ra emelkedett.

  Rehabilitációs hozzájárulás éves összege

  A rehabilitációs hozzájárulás a tárgyév első napján megállapított minimálbér kilencszerese, vagyis 2024-ben 2.401.200 Ft/fő/év. Ezt a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók kötelesek megfizetni, amennyiben az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.

  Szociális hozzájárulási adó felső határa

  A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2. § (2) bekezdése rögzíti az adófizetési felső határt. Eszerint a természetes személynek nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni;

  • a vállalkozásból kivont jövedelem
  • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
  • az osztalék
  • a vállalkozói osztalékalap
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelem
  • a külföldi illetőségű előadóművész előadóművészi minőségében Magyarországon kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett jövedelme

  után, amennyiben a magánszemély figyelembe veendő jövedelme eléri a minimálbér huszonnégyszeresét. Ez az összeg 2024-ben: 6.403.200 Ft

  A szociális hozzájárulási adó felső korlát megállapításakor figyelembe vehető jövedelem;

  • Ra személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint összevont adóalapba tartozó adóelőleg számításnál figyelembe vett jövedelem (pl. munkabér, megbízási díj)
  • Ra tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj, ösztöndíj
  • Ra személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti járulékalapot képző önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem
  • Ra vállalkozásból kivont jövedelem
  • Raz értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
  • Raz osztalék
  • Ra vállalkozói osztalékalap
  • Raz árfolyamnyereségből származó jövedelem
  • Ra külföldi illetőségű előadóművész előadóművészi minőségében Magyarországon kifejtett tevékenységével összefüggésben megszerzett jövedelme

  A járulékfizetés alsó határa

  2020-ban került bevezetésre a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a járulékfizetési alsó határ, amely a minimálbér 30%-ában lett meghatározva. Ezt a kifizetőnek azon munkavállalók esetében kell megfizetnie, akiknek a havi bruttó bére nem éri el az alsó határ összegét, amely 2024-ben 80.040 Ft. A járulékminimum után fizetendő tb-járulék a kifizetőt terhelő kötelezettség.

  Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások

  A pénzbeli társadalombiztosítási ellátások közül a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és a táppénz maximuma is a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbérhez, vagy garantált bérminimumhoz van kötve.

  A csecsemőgondozási díj (CSED) naptári napi alapjának maximuma a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része, azaz 2024-ben 17.786 Ft.

  A gyermekgondozási díj (GYED) és a nagyszülői GYED összege havonta legfeljebb a minimálbér kétszeresének 70%-a, azaz 2024-ben 373.520 Ft A „diplomás” gyermekgondozási díj havi összege

  • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70%-a, azaz 2024-ben 186.760 Ft.
  • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka. 2024-ben ez az összeg 228.200 Ft

  A nevelőszülői GYED összege jogosultság első napján érvényes minimálbér 55%-ának 70%-a, 2024-ben ez az összeg 102.718 Ft.

  A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét. 2024-ben ez az összeg 17.787 Ft.

  Amennyiben kérdésed merült fel, keress bizalommal a konyveles@kontirtrend.hu e-mail címen, vagy a főoldal üzenetküldő menüpontján keresztül!

  Jelen bejegyzésben közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők adó-, jogi-, vagy egyéb tanácsadásnak. A bejegyzés alapján meghozott üzleti döntésekből eredő károkért, jogkövetkezményekért a Kontír Trend Kft. felelősséggel nem tartozik.